Van Meyersstraat 12, NL- 9061 CW GIEKERK
taal kiezentaal kiezentaal kiezen

3D Metingen

Door de tijd en onder zekere voorwaarden kunnen materialen, producten, machines en zelfs gebouwen vervormen.
Voordat u investeert in kostbare nieuwbouw, renovatie, of ontwikkeling kunt u uw specificaties vergelijken met een precisie (3D) meting door experts van Alignment & Geometric Services B.V.

Een ‘3-D’ meting, voor als u twijfels heeft of de specificaties gehaald of toleranties overschreden worden. 

Maar ook als u wilt weten of er een verzakking heeft plaats gevonden of een vervorming is opgetreden.
Kortom als u wilt weten, vergelijken of corrigeren.

Toepasbaar bij elk soort gebouw, machine of product waarbij maatvoering een belangrijke rol speelt.

Ervaring opgedaan bij deformatie van gebouwen en machines, de productie van vliegtuigen, auto’s, schepen, robots, heftrucks, compressoren, maar ook in de chemische industrie, hoogovens, leidingen, windtunnels, turbines, gietstukken etc.

Onze specialist zal samen met u de te meten onderdelen doornemen en een opzet maken van de meting, waardoor u uw  werkstuk gemakkelijk kunt vergelijken met de maten op tekening.

Kengetallen
Meetnauwkeurigheid: 0.4 mm (1 sensor)
Meetnauwkeurigheid: 0.15 mm (gebruik van 2 sensoren)
 

Alignment & Geometric Services B.V.
uw betrouwbare partner voor het uitlijnen van uw machines
en het optimaliseren van uw werkstukken!