Van Meyersstraat 12, NL- 9061 CW GIEKERK
taal kiezentaal kiezentaal kiezen

Alignment & Geometric Services  

Machine-alignments, 3D- measurements And Consultancy

Alignment & Geometric Services heeft een rijke ervaring in huis op het gebied van optische metingen t.b.v. de industrie,
o.a. in de volgende industrieën: papier, golfkarton, gipsplaten, diepdruk, coating, non-woven, etc.

Deze metingen kunnen de oorzaak van allerlei problemen bloot leggen en daarnaast mogelijkheden bieden om tot verbetering van productie (kwaliteit en kwantiteit) te komen of de productiekosten omlaag te brengen (minder down-time, minder slijtage aan lagers en vilten, minder gebruik van coating, enz.)

Bij nieuwbouw kan Alignment & Geometric Services snel en slagvaardig zorgen voor o.a. het uitzetten van machinehartlijnen over één of meerdere verdiepingsvloeren, het uitzetten en op gewenste niveau brengen van fundatieplaten, het vastleggen van de zogenaamde 0-situatie na het gereedkomen van de bouw.

Specifieke werkzaamheden waarvoor wij uw aandacht vragen zijn:

Wij onderscheiden ons door:

Wij beperken ons niet tot het meten alleen. Als er sprake is van storende uitlijnfouten die hun invloed doen gelden op de productiesnelheid, kwaliteit of slijtage, kunnen wij, in samenwerking met uw technische dienst of de machine leverancier, correcties verzorgen.

De correctie werkzaamheden kunnen ook in beheer van Alignment & Geometric Services worden uitgevoerd.
Alignment & Geometric Services levert dan ook de monteur(s) inclusief goed uitgeruste servicewagen.

Juist het herstellen van een goede uitlijning is een krachtige mogelijkheid, die veel aspecten van uw productie, positief kan beïnvloeden.